dr. Cass Ingram wyjaśnia…

Czystość i wysoka jakość mieszanki Oreganol P73

Kompozycja Oreganol P73 pochodzi z dzikiego oregano zebranego wysoko w górach wyłącznie dla North American Herb & Spice. Proces destylacji jest przeprowadzany w naszym tureckim zakładzie. Do procesu destylacji parą wodną używamy oczyszczonej wody z poziomu 100 metrów (około 300 stóp) głębokości warstwy wodonośnej. Po destylacji nasz olejek oregano jest dokładnie analizowany pod kątem czystości i pożądanej jakości składu zanim będzie dostarczony bezpośrednio do naszego amerykańskiego ośrodka, w którym  to jest następnie ponownie testowany i badany przed ostatecznym końcowym etapem butelkowania.

Oreganol P73 można zażywać codziennie

Oreganol P73 może być stosowany codziennie, ponieważ ma bardzo unikalny profil chemiczny, niespotykany w innych olejkach z oregano. Wynika to z faktu, że jest mieszanką wielu gatunków oregano, które rosną dziko na skałach bogatych w związki mineralne z dala od zanieczyszczeń i innych substancji zanieczyszczających. Ponadto Oreganol P73 nie jest poddawany ekstrakcji alkoholem lub innymi chemikaliami. Jest emulgowany w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia (extra virgin) co zapewnia dodatkowe maksimum korzyści i bezpieczeństwa. Kolejno – jest to olejek jadalny, w opozycji do przemysłowego oleju z oregano. Fakt ten tłumaczy, dlaczego olejek P73 to bezpieczny wybór do codziennego użytku.

Benefity z zażywania olejku Oil of Oregano Oreganol P73

Oreganol P73 był i jest używany przez miliony ludzi w każdym wieku, z różnych powodów. Kompozycja Oreganol P73 jest mieszanką silnych przeciwutleniaczy i potężnych składników fenolowych i to jest to, co daje mu taką moc. Przeciwutleniacze są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Nasza mieszanka P73 ma ponad 100 ORAC (zdolność pochłaniania reaktywnych form tlenu przez przeciwutleniacze, inaczej: pojemność antyutleniająca lub pojemność antyoksydacyjna w próbkach biologicznych) w jednej kropli. Zażywanie Oreganolu P 73 to świetny sposób, aby wzbogacić swoją dietę w przeciwutleniacze. Dodatkowo kompozycja zawiera naturalny związek fenolowy – karwakrol, który zapewnia kompleksowe korzyści, bardziej złożone, z których co najmniej jedno uzasadnienie opiera się na utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

Zażywanie więcej niż zalecana dzienna porcja

Zalecana porcja jest wymieniona jako punkt odniesienia do obliczania wartości odżywczej użytkowania. Ponieważ każdy z nas może znaleźć się w wyjątkowych okolicznościach, aby zwiększyć porcję Oreganolu P73 wtenczas zawsze dobrym pomysłem jest, aby skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Jednak wiele razy słyszymy od naszych klientów, że nie występują skutki uboczne gdy stosują nieco większe porcje Oreganolu P73.

Zawartość karwakrolu w kompozycji Oreganol P73

Zawartość karwakrolu w olejku Oreganol P73 jest utrzymywana na minimalnym poziomie stężenia 62%, ale ze względu na naturalnie dziki charakter produktu, ponieważ nie ujednolicamy naszego olejku i nie stosujemy  syntetycznego karwakrolu do fałszowania wyników, pojawią się pewne naturalne wahania powyżej tego minimalnego standardowego progu. Jednak przeprowadziliśmy w tym kierunku badania, które jasno pokazują, że pełnego ekstraktu z oregano jest więcej niż tylko karwakrolu i że nasz olejek P73 z jego złożonym kompleksem jest bardziej aktywny niż zafałszowane, rozfrakcjonowane lub chemicznie zmienione odmiany tak powszechne na rynku.

Mnogość olejków oregano na rynku

Olejki z oregano tak jak wszystko inne, można na rynku znaleźć w różnym stopniu jakości i skuteczności. Oregano jako ogólne określenie obejmuje ponad 60 roślin z różnych obszarów świata i to warto zapamiętać. W rzeczywistości wiele badań przeprowadzonych w instytucjach wykonano na kilku szczególnych gatunkach dzikiego oregano, które mają stosunkowo dużą zawartość karwakrolu, ale z niskim poziomem tymolu. Ponadto, należy dokładnie upewnić się, że jest to jadalny olejek z oregano, nie przemysłowy lub z klasy perfum. Innym ważnym czynnikiem jest proces ekstrakcji/pozyskania, które muszą być wykonane za pomocą destylacji parą wodną lub CO2. Inne metody ekstrakcji – alkoholem, rozpuszczalnikami lub innych szkodliwymi chemikaliami fałszują wyniki. North American Herb & Spice w przypadku mieszanki P73 korzysta tylko i wyłącznie z procesu destylacji parą wodną.

Oreganol P73 a probiotyki

Radzę, aby zażywać Oreganol P 73  trzy godziny po lub przed zażyciem probiotyku.

Oreganol  P 73 a zażywanie lekarstw

Oregano, w ogóle, jest traktowane jako GRAS – Generally Recognized As Safe (ogólnie uznane za bezpieczne) przez US Food and Drug Administration (Amerykańska Federacja Żywienia i Leków). Oznacza to, że ma ogólny status uznania jako bezpieczny produkt żywieniowy. Pomimo oświadczenia GRAS, radzimy każdemu, kto zażywa lekarstwa, aby skonsultował się z lekarzem i poinformował go o wprowadzeniu ewentualnych zmian żywieniowych. Ponadto, w przeciwieństwie do wielu olejków występujących na rynku, Oreganol P73 został opracowany po długich rozważaniach i dokładnych analizach przyjęcia precyzyjnej proporcji olejku z oregano w oliwie z oliwek extra virgin. Ta jadalna mieszanka sprawia, że jest bardzo bezpieczna do codziennego użytku i dlatego pracownicy służby zdrowia polecają zażywanie olejku Oreganol P73.