Herbarium Św. Hildegardy z Bingen

Św. Hildegarda z Bingen (1098-1179) benedyktynka, mistyczka, uczona, pisarka i kompozytorka muzyki sakralnej – zrewolucjonizowała medycynę swojej epoki. Główna część jej pism ma charakter teologiczny, ale w dwóch księgach opisała siły lecznicze natury oraz przyczyny i sposoby leczenia chorób.

Jej medycyna to dogłębna analiza przyczyny powstawania chorób, a nie tylko i wyłącznie objawów. W przeciwieństwie do medycyny akademickiej składniki środków zalecanych przez Św. Hildegardę są pochodzenia czysto naturalnego.

„Cała przyroda powinna służyć człowiekowi tak, aby z nią współdziałał, człowiek bowiem bez przyrody nie może żyć ani przetrwać”.

Hildegarda z Bingen

Według Hildegardy świat posiada wszystkie środki lecznicze konieczne do uzdrowienia duchowo – fizycznego.

Doświadczenia niezliczonych miłośników teorii Hildegardy z całego świata zgromadzone w ciągu ostatnich 40 lat udowodniły uzdrawiające działanie lekkostrawnej i wyśmienitej diety Hildegardy.

więcej