BiomineralD6 sole tkankowe

Dla zdrowia i homeostazy sole tkankowe dr Wilhelma Schüsslera

Dr Wilhelm Schüssler urodził się w 1821 roku w Niemczech. W 1857 roku uzyskał tytuł lekarza. Początkowo skupił się na leczeniu pacjentów homeopatią, ale zaniechał jej ze względu na niemożliwą do opanowania olbrzymią ilość medykamentów.

Biochemiczne sole mineralne dr. W. Schüsslera obejmują nieorganiczne sole, które są normalnie (w warunkach fizjologicznych) zawsze obecne w komórkach lub tkankach u ludzi. Określał je jako nieorganiczne elementy w organicznej materii, z której zbudowane jest ludzkie ciało.

Sole mineralne dr Wilhelma Schüsslera określane są również jako biochemiczne sole komórkowe, sole tkankowe lub sole komórkowe. To 12 nieorganicznych soli mineralnych aplikowanych doustnie według opracowanych przez niego zasad.

więcej